LESS IS MORE VS LESS IS BORE

עודכן: 22 ביולי 2021


כל אמנות טובה נולדת מהקונפליקט, מהדילמה, או אם תרצו מנקודת השבר. אחד הקונפליקטים המזינים אותי כאומנית וגם מאזנים אותי ומשלימים הוא זה המתקיים בין שתי גישות שונות באדריכלות:


(פחות זה יותר) LESS IS MORE

(נגד) VS

(פחות זה משעמם) LESS IS BORE.


כמובן שהוויכוח הזה נכון גם לעולם העיצוב, האמנות, האופנה ובכלל, לחיים עצמם. הלוא גם ביהדות מתקיימים שני פתגמים - סותרים כביכול - זה לצד זה. האחד הוא כל המוסיף גורע ומולו כל המרבה הרי זה משובח. אין כאן נכון או לא-נכון. זה רק עניין של גישה, ולפעמים גם טיימינג. כי מחד עומס יתר עושה לנו רעש בעיניים ומעכיר את השלווה ומאידך המינימליזם הוא לעתים קר, משעמם וקשה.

בכל הנוגע אליי, הנה אני אומרת: עיצוב