top of page

סוגי משרביות

מחיצה עומדת הינה משרביה המחופה בפרופילים עדינים אשר מתחברת באופן אופטימאלי ולפי דרישות החלל וההיבטים הטכניים לשתי אחיזות לפחות: ריצפה/תקרה/צדדים.

המשרביה מתוכננת ונתפרת בדיוק על פי החלל שלכם, קאסטם מייד על פי העיצוב והדגמים האמנותיים של המשרביות בקולקציה הבלעדית של הסטודיו.

bottom of page