top of page

 זו לא עוד אמנות מתכת שתולים על קיר

כשחושבים על צירוף המילים הזה: אמנות, מתכת וקיר, מיד עולה לראש הדימוי של היצירות מבית האומנות של גליפס. לא לחינם. כשיוצרת ישראלית צעירה החלה לפני שנים ליצור את האומנות הזו, על רצפת בית המלאכה באזור התעשייה של חולון, עוד לא ניתן היה למצוא בגלריות עבודות בסגנון הזה. הפילוסופיה והאידיאולוגיה העומדת מאחרי הסטודיו הייתה תמיד הקשר בין היוצרת לבין החומר שהופך לרוח, לאמנות של יופי ורגש. וכשתשוקה ופרפקציוניזם נפגשים בכמיהה ליצירה שלא תחזור על עצמה ותביא את הדבר הבא, יכולה להיוולד אמנות שתעורר השראה תוך שימוש ומינוף הידע בעולמות הטכניקה והחומר לעבודות אלגנטיות ללא גיל.

bottom of page