top of page

WALL ART - אמנות קיר

אמנות הקיר של גליפס שואבת השראה מחוויות החיים והארכיטקטורה של הנפש. כתמיד, היצירה של גליפס חותרת אחר המשמעות, והיא נקרמת לכדי מופע ויזואלי בעל שפה וסגנון המתקיים מעבר לגבולות הזמן. כל אלה הפכו לחותמת הייחודית של גליפס.

אנו מאמינות כי כל יצירה היא סיפור שלם וחד פעמי, המבטא תשוקה לחדש, להאיר ולהעיר את הנפש ואת הבית ולתרגם השראה ליופי.