Wall Art

האמנות לקיר של גליפס שואבת השראה מהחיים עצמם, מהארכיטקטורה של הנפש, כמו מהארכיטקטורה הויזואלית.

כל יצירה מביאה פיסה מהחיים עצמם וממקורות השראה אינסופיים שהעולם מספק לנו. בחיפוש אחר משמעות, שנרקמים לבסוף לכדי יצירה ויזואלית בשפה ובסגנון שהינם חותמת היד הייחודית והאוניברסלית של גליפס.

לעולם לא נחזור על עצמינו, כל יצירה היא סיפור שלם, המבטא תשוקה לחדש, להאיר ולהעיר את הבית שלכם ולצרוף השראה ליופי.

  • Black Facebook Icon
  • Black YouTube Icon
  • Black Pinterest Icon
  • Black Instagram Icon

Copyrights © 2015 by glyphs design 

אפשר לעזור ? גליפס |  שערי תשובה 10, תל אביב  | טלפון : 03.5604010