top of page

BIRDS BY GLYPHS

הציפורים של 'גליפס' הינם אחד המוטיבים המרכזיים המובילים את יצירתה של האומנית הישראלית המודרנית מירב רינגל. כברוב עבודותיה - בתמהיל המשלב השראה ממגוון זרמי אומנות - גם מוטיב הציפורים מבקש לבטא חלום מטאפורי סוער בין גוף לנפש בכמיהה בסיסית לחופש פנימי. בין אם מדובר בחירות האישית, זו המבקשת לפרוץ מבית הכלא בו אירועי החיים לעתים אוסרים אותנו, ועד לתחושת ההתעלות של האהבה ובמרחב הנשימה אשר מאפשרת הלהקה. בגישה האומנותית היחודיות לרינגל, גם כאן, בין טכניקות ריחוף בברזל ובמגוון אחר של חומרים, מייצרות העבודות השונות מופע, בו הופכות הציפורים לכדי מניפסט המביע חיפוש מתמיד. במגוון יצירות הציפורים של 'גליפס' תמצאו כנפיים מרגשות של עוצמה, תעוזה, ושבירת הגבולות בין השמיים והארץ. גם אתם מוזמנים להצטרף לתשוקתה של האומנית לריחוף קל מעל האדמה, מעל עצמינו ולהגשמת הכמיהה לחיים של חופש פנימי ממעוף הציפור.

bottom of page