top of page

WALL ART אמנות קיר

אמנות הקיר של גליפס שואבת השראה מהחיים עצמם, מהארכיטקטורה של הנפש וגם זו הוויזואלית, מזו שהאוניברסלי מספק לנו וגם מחיי היום יום. היצירה של גליפס חותרת אחר המשמעות, והיא נקרמת לכדי מופע ויזואלי בעל שפה וסגנון. כל אלה הפכו לחותמת הייחודית של גליפס. אנו מאמינות כי כל יצירה היא סיפור שלם וחד פעמי, המבטא תשוקה לחדש, להאיר ולהעיר את הבית ולתרגם השראה ליופי.

bottom of page