אתר 4.jpg

MAKE YOURSELF A PIECE OF ART

האומנות הקרובה ביותר לאישה היא זו שהיא בוחרת לענוד על גופה והיא גם הקדומה ביותר בתולדות האנושות, משום שיש בה מן הנצח. לא לחינם עוד במצרים העתיקה היו המלכות נקברות עם תכשיטי הזהב על גופן, ומשום כך אנו נוהגים לקדש את נדר הזוגיות באמצעות טבעת זהב קלאסית וחלקה. את הנצח הזה הבאנו אל עיצוב הטבעות אותו אנו יוצרים בגליפס. בזאת, האישה הופכת את עצמה לפיסת אמנות נעלה ומבטאת בה את עוצמתה ואישיותה היחודית. שמה של הקולקציה שלנו הוא Lo Stam מפני שצמד המילים הזה מבדיל את העיצוב של גליפס מקישוטיי היום-יום הפשוטים והנשכחים. ממש כפי שכתבו במקורות: "את הנחתם בטבעת אין להשיב" כך הפכנו כל פריט בקולקצית העילית של גליפס לפיסת אומנות העומדת מעל הזמן והאופנות המתחלפות.