logo white

MAKE YOURSELF A PIECE OF ART

MAKE YOURSELF A PIECE OF ART

MAKE YOURSELF A PIECE OF ART

Lo Stam By Glyphs - תכשיטי יוקרה

האומנות הקרובה ביותר לאישה היא זו שהיא בוחרת לענוד על גופה. קונספט המותג הינו אייקוניות ואלגנטיות על זמנית שכקונספט המותג הוא צבעי זהב טהור ויהלומים ואבנים שחורות כהמשך ישיר לשפת המותג. את הנצח הזה הבאנו אל עיצוב הטבעות שהן סמל האהבה והנדרים, ותכשיטי יוקרה והוט קוטור.
בזאת, האישה הופכת את עצמה לפיסת אמנות נעלה ומבטאת בה את עוצמתה ואישיותה היחודית. שמה של הקולקציה שלנו הוא Lo Stam מפני שצמד המילים הזה מבדיל את העיצוב של גליפס מקישוטיי היום-יום הפשוטים והנשכחים.הפכנו כל פריט בקולקצית העילית של גליפס לפיסת אומנות העומדת מעל הזמן והאופנות המתחלפות.